POST STUDY VISA 2 NĂM SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC/THẠC SỸ CỦA UKVI

14/08/2021   03h14

Lộ trình Sau đại học là một lộ trình làm việc mới dành cho những người có bằng cấp hoặc bằng cấp liên quan khác từ một nhà cung cấp Giáo dục Đại học được chấp thuận của Vương quốc Anh. Đơn đăng ký được mở vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đơn đăng ký của bạn không cần sự tài trợ hoặc bất kỳ chứng thực nào của nhà tuyển dụng hoặc trường đại học bạn từng theo học. 

Yêu cầu quan trọng là khi đăng ký, bạn phải có bằng cấp của Vương quốc Anh hoặc bằng cấp liên quan khác mà bạn đã nhận được trong giai đoạn hiện tại của bạn ở Cấp 4 hoặc giấy phép Sinh viên. 

Hầu hết các ứng viên thành công có thể ở lại trong hai năm theo lộ trình Sau đại học. Sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ có thể ở lại trong ba năm.

Lộ trình Sau đại học chỉ dành cho những người đã hoàn thành xong khóa học và những người có giấy phép Sinh viên hoặc Cấp 4 hợp lệ khi nộp đơn kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. 


Vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, UKCISA đã tổ chức sự kiện Facebook Live dành cho sinh viên về lộ trình Sau đại học. Bạn có thể xem lại video về sự kiện trên trang Facebook hoặc bạn có thể truy cập đường link https://vimeo.com/568943187.

Một số thay đổi so với buổi live trên Facebook của UKCISA

- 01 tháng 07 năm 2021:
Bộ Nội vụ xác nhận rằng những người có giấy phép Sinh viên đã hết hạn, nhưng có sự đảm bảo đặc biệt hợp lệ, sẽ có thể chuyển sang lộ trình Sau đại học. Điều này được xác nhận trên trang của hướng dẫn nhân viên phụ trách lộ trình Sau đại học, được xuất bản vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. 

- 02 tháng 07 năm 2021
Bộ Nội vụ thông báo rằng đối với sinh viên từ 12 tháng trở lên, thời gian đào tạo từ xa sẽ bị bỏ qua vì mục đích đáp ứng yêu cầu của Nghiên cứu tại Vương quốc Anh đã được kéo dài đến ngày 6 tháng 4 năm 2022. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng thông báo thời hạn cho sinh viên để nhập học tại Vương quốc Anh để có thể bắt đầu khóa học theo hình thức đào tạo từ xa vào mùa thu năm 2021 hoặc mùa xuân năm 2022. 
zalo