Cơ hội nhận bằng Thạc sĩ trong một năm tại Italy

Sinh viên học chương trình Thạc sĩ Ngoại giao Văn hóa tại Università Cattolica, Italy có cơ hội nhận học bổng 30-50% và nhiều cơ hội việc làm.

Theo thông tin từ Công ty Tư vấn Du học Đức Anh, sinh viên chọn học chương trình Thạc sĩ Ngoại giao Văn hóa (Master in Cultural Diplomacy) sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu và thực tiễn ở các mảng: ngoại giao văn hóa, quan hệ quốc tế và việc sử dụng quyền lực mềm. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị kỹ năng chuyên...

Xem thêm
Robert Pattinson CEO WEYNE 8.5 IELT

Cơ hội học bổng đến 100% tại Anh, Mỹ, Canada

Sinh viên học chương trình Thạc sĩ Ngoại giao Văn hóa tại Università Cattolica, Italy có cơ hội nhận học bổng 30-50% và nhiều cơ hội việc làm.

Theo thông tin từ Công ty Tư vấn Du học Đức Anh, sinh viên chọn học chương trình Thạc sĩ Ngoại giao Văn hóa (Master in Cultural Diplomacy) sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu và thực tiễn ở các mảng: ngoại giao văn hóa, quan hệ quốc tế và việc sử dụng quyền lực mềm. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị kỹ năng chuyên...

Xem thêm
Scarlett Johansson CEO WEYNE 8.5 IELT

Trường Trung học trực tuyến đầu tiên tại New Zealand

Sinh viên học chương trình Thạc sĩ Ngoại giao Văn hóa tại Università Cattolica, Italy có cơ hội nhận học bổng 30-50% và nhiều cơ hội việc làm.

Theo thông tin từ Công ty Tư vấn Du học Đức Anh, sinh viên chọn học chương trình Thạc sĩ Ngoại giao Văn hóa (Master in Cultural Diplomacy) sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu và thực tiễn ở các mảng: ngoại giao văn hóa, quan hệ quốc tế và việc sử dụng quyền lực mềm. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị kỹ năng chuyên...

Xem thêm
John Wick CEO WEYNE 8.5 IELT
zalo