THÔNG TIN TRƯỜNG TẠI ÚC_PHẦN 1

07/03/2021   04h14

Hệ thống giáo dục Australia chính có chất lượng đào tạo cao và đồng bộ. Mỗi trường Đại học của Australia có các thế mạnh riêng và đều đáp ứng các qui định khắt khe của Chính Phủ Australia về qui chế đào tạo. EDS xin giới thiệu một số nguồn cung cấp thông tin liên quan, nhưng chỉ mang tính chất tham khảo. Việc đánh giá, lựa chọn trường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bạn nên vào trực tiếp website của từng trường để có thông tin chính xác và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

 2015 QS World University Australian Rankings

Aus
Rank

University

World Rank
2015

World Rank
2014

World Rank
2013

1

Australian National University

19

25

27

2

University of Melbourne

42

33

31

3

University of Sydney

45

37

38

4=

University of New South Wales

46

48

52

4=

University of Queensland

46

43

43

6

Monash University

67

70

69=

7

University of Western Australia

98

89

84

8

University of Adelaide

113

100

104=

9

University of Technology Sydney

218

264

272

10

Macquarie University

229

254

263

11

University of Wollongong

243

283

276=

12

University of Newcastle

256

257

298

13

Queensland University of Technology

263

285

279=

14

RMIT University

273

304

291=

15

Curtin University

284

331

284

16

University of South Australia

288

333

341=

17

Deakin University

324

360

380

18

Griffith University

329

324

341=

19

University of Tasmania

379

401-410

401-410

20

James Cook University

387

350

351

21

La Trobe University

394

401-410

390

22=

Bond University

501-550

471-480

421-430

22=

Flinders University

501-550

481-490

431-440

22=

Swinburne University of Technology

501-550

551-600

481-490

25=

Charles Darwin University

551-600

551-600

471-480

25=

Murdoch University

551-600

551-600

551-600

25=

University of Canberra

551-600

651-700

601-650

28

Victoria University

601-650

701+

701+

29=

University of New England

651-700

701+

701+

29=

Western Sydney University

651-700

651-700

651-700

31=

Charles Sturt University

701+

701+

-

31=

Edith Cowan University

701+

701+

-

31=

University of Southern Queensland

701+

701+

701+

 

zalo