HỌC BỔNG JOINT SCHOLARSHIP TRỊ GIÁ LÊN TỚI 20.000GBP

08/10/2021   07h29

Nếu có dự định du học vào tháng 01/2022 hoặc tháng 09/2022, các bạn có thể tham khảo học bổng Joint Scholarship trị giá lên tới 20.000GBP của đại học Durham ISC và Durham University. 

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế được đặt tại Khuôn viên Queen’s của Đại học Durham ở Stockton-on-Tees. Đây là một trang web được xây dựng có mục đích hiện đại, cung cấp nhiều cơ sở vật chất và tài nguyên nghiên cứu toàn diện để đảm bảo bạn có thể tận dụng tối đa việc học của mình và được chuẩn bị đầy đủ để học tiếp lên Đại học Durham. Học bổng được cung cấp theo các lộ trình và các ngành học sau đây để nâng cao trình độ lên nhiều loại bằng cấp khác nhau.

1. Khóa International Foundation Year: 

- Ngành Nhân văn, Luật và Khoa học Xã hội

- Ngành Khoa học và Kỹ thuật 

2. Khóa Pre-Masters: 

- Ngành Khoa học và Kỹ thuật 

- Ngành Luật và Khoa học Xã hội 

 

Điều kiện đăng ký học bổng: 

- Dành cho sinh viên cư trú và có quốc tịch của một trong những quốc tịch sau: Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Nigeria, Pakistan và Việt Nam

- Dành cho những người hoàn toàn tự tài trợ và trả phí quốc tế

- Không dành cho sinh viên muốn học tiếp lên bất kỳ bằng cấp nào của Trường Kinh doanh ở bất kỳ cấp độ nào hoặc các chương trình Luật Đại học

- Là học bổng chung do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Đại học Durham cung cấp và Đại học Durham.

Để biết thông tin đầy đủ về các điều khoản của học bổng do Đại học Durham trao tặng, hãy truy cập:

https://www.dur.ac.uk/study/scholarships/international-scholarships/

zalo