CANADA BAN HÀNH 6 CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ MỚI

24/04/2021   09h27

Hôm 14/4/2021, IRCC giới thiệu các lộ trình định cư gồm 3 chương trình mới cho 90.000 người, bao gồm sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada, người lao động nhóm ngành nghề thiết yếu: lao động tạm thời làm việc tại bệnh viện, nhà chăm sóc dài hạn, nhân viên tuyến đầu của các lĩnh vực quan trọng. Ba chương trình khác dành cho các ứng viên nói tiếng Pháp và không giới hạn số lượng tuyển đầu vào.

👉 IRCC cũng đã tổ chức một buổi rút thăm Express Entry trong ngày 14/4 dành cho những người đã có đề cử của tỉnh bang. Điểm xét chọn là 753, áp dụng đối với ứng viên chương trình đề cử tỉnh bang Express Entry và Kinh nghiệm làm việc tại Canada CEC – Canadian Experience Class.

👉 Kể từ ngày 6/5/2021, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký theo ba chương trình với hạn mức phân bổ như sau:

✨ 20.000 suất nhập cư cho nhân viên tạm thời trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

✨ 30.000 suất nhập cư cho người lao động tạm thời trong các ngành nghề thiết yếu được lựa chọn khác.

✨ 40.000 suất nhập cư cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục Canada.

✨ Các chương trình trên sẽ nhận đơn đến ngày 5/11/2021 hoặc cho đến khi đủ số lượng. Chính sách nhập cư mới áp dụng cho người lao động trong 40 ngành nghề liên quan đến y khoa, 95 công việc thiết yếu khác trong nhiều lĩnh vực, như chăm sóc sức khỏe và sản xuất và phân phối thực phẩm.

🔑 Để đủ điều kiện, người lao động cần có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại Canada trong ngành chăm sóc sức khỏe hoặc một nghề thiết yếu khác theo danh sách được phê duyệt. Sinh viên tốt nghiệp quốc tế phải hoàn thành chương trình sau trung học đủ điều kiện của Canada trong vòng bốn năm qua và không sớm hơn tháng 1/2017.

🔑 Sinh viên tốt nghiệp và người lao động phải thông thạo một trong các ngôn ngữ chính thức của Canada là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; đáp ứng các yêu cầu chung; hiện đang có mặt, được ủy quyền và làm việc tại Canada tại thời điểm nộp đơn. Ứng viên có thể đang cư trú ở bất kỳ tỉnh nào của Canada ngoài Quebec.

zalo