Cao đẳng Kinh doanh London cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu về Kinh doanh và Quản lý.

Vị trí

Trường nằm ở vùng Barking ngoại ô phía Đông London.

Chương trình đào tạo

Chương trình Top-up MBA: sinh viên hoàn thành khóa học BTEC của trường được chuyển tiếp lên học MBA của trường Cardiff Metropolitan University.

Các khóa chuyên sâu về Kinh doanh: 

 

 

zalo