Thành lập năm 1946, Đại học Cranfield đã và đang cam kết phục vụ nghiên cứu ứng dụng trong các ngành khoa học, công nghệ và quản lý. 

Vị trí

Trường hoạt động trong 2 cơ sở, tại Cranfield ở Bedfordshire và Shrivenham ở Wiltshire. 

Đánh giá chất lượng đào tạo

  • Vì đây là một trường đào tạo sau đại học nên sẽ là khó khăn nếu so sánh chất lượng đào tạo với các trường đại học khác, vì thế trường Cranfield không có tên trên các bảng xếp hạng phổ biến như Guardian hay là The complete University guide.
  • Trường quản lý được đánh giá là trường kinh doanh tốt thứ 3 của châu Âu ở Anh năm 2008. Chương trình MBA xếp hạng 37 trên thế giới do Economist Intelligence Unit bầu chọn (2013).

Ngành thế mạnh

Ngành vũ trụ, ô tô và thể thao motor, khoa học sinh học và sức khỏe, năng lượng, môi trường, quản lý, sản xuất và an ninh và quốc phòng

Các chương trình học

Các chương trình Thạc sỹ và tiến sĩ nghiên cứu 

  • Business/Management
  • Chemistry/ Chemical Engineering/ Material Science
  • Electronic/Electrical Engineering
  • Environmental Sciences
  • MBA
  • Mechanical Engineering

 

zalo