Vị trí

Trụ sở chính của rường được đặt tại London Borough of Westminster, London. Trường bao gồm năm trung tâm ở Paddington, Maida Vale, Park Queen, Nhà hát Cockpit và Cosway Street. 

Cơ sở vật chất dịch vụ

  • Trường có thư viện, quán cà phê, trung tâm thể hình, nhà thi đấu thể thao, rạp hát, các cơ sở thực hành cho từng ngành nghề chuyên biệt
  • Ngoài việc tư vấn giúp sinh viên chọn khóa học, định hướng nghề nghiệp, các chuyên gia của trường còn trợ giúp sinh viên tìm việc làm thêm ngoài giờ.

Đánh giá chất lượng đào tạo

  • Trường có mối liên kết chặt chẽ với các đại học ở London, cũng như cộng đồng địa phương ở khu Westminster và các doanh nghiệp tổ chức để thiết kế ra những khóa học đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tế.
  • Trường có liên kết về đào tạo với Middlesex University và University of Westminster.
  • Trường đã nhận được các chứng nhận sau: Matrix, Possitive about dissabled people (cho người khuyến tật), Investors in people (về việc đầu tư vào con người)

Chương trình đào tạo

Cao đẳng, Dự bị đại học

  • A levels: Communication & Culture, Drama & Theatre, English, Literature, Film, History, Media, Photography
  • Foundation: Business, Computing, Nursing, Pharmaceutical & Biomedical sciences
  • BTEC: Builiding services engineering, Civil engineering, Electrical/ Eletronic engineering, Health & Social care, 3D design, Applied science, Creative media, Graphic design, Music, Performing arts, photography, Production arts, Public services, Sport, Textiles, Travel & Tourism
  • HND/ HNC: Business, Computing, System development, Music, Photography

 

 

zalo