Alton College là một trường cao đẳng ở Alton, Hampshire, được thành lập năm 1978.

Vị trí

  • Alton College nằm tại vùng thôn dã yên bình ở Hampshire, cách London 1 giờ đi tàu.
  • Trường gần với những thành phố cổ kính Winchester và Portsmouth ở phía Nam

Đánh giá chất lượng đào tạo

  • Trường có chất lượng sinh viên đầu ra rất cao, với 99% đạt A-Levels và 80% sinh viên đại học ra trường với kết quả xuất sắc (1st) và giỏi (2:1)
  • Warwickshire College được Hội đồng kiểm duyệt chất lượng giáo dục của chính phủ Anh – Ofsted chấm điểm “Outstanding” (Xuất sắc)

Chương trình đào tạo

Đại học, Dự bị đại học

  • Art and design
  • Engineering
  • Technology

 

zalo