Tập đoàn danh tiếng Navitas, Australia đang cung cấp nhiều suất học bổng tới 50% học phí các khóa phổ thông, cao đẳng, cử nhân và thạc sĩ. Danh sách học bổng: Trường Học bổng cao nhất (AUD) Địa điểm Đại học Curtin 10% học phí khóa cử nhân năm đầu tiên, lên tới 4.000...

read more