Các trường SMEAG, C2 Ubec, Fella... cung cấp đầy đủ khóa học tiếng Anh từ tổng quát ESL đến thương mại, TOEIC, TOEFL, IELTS. Theo đại diện Trung tâm Ngoại ngữ và Du học quốc tế EDS, nhiều bạn đến trung tâm với câu hỏi "Tiếng Anh của em chưa tốt lắm nhưng em muốn đăng...

read more