Nền giáo dục thuộc top 20 thế giới, cơ hội làm việc định cư lâu dài... là lý do ngày càng nhiều học sinh, sinh viên du học Nhật Bản. Tỷ lệ đậu visa cao Theo thông tin từ đại diện Tư vấn Du học EDS với học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 hoặc sinh viên tốt nghiệp không quá 5...

read more