TRỤ SỞ HÀ NỘI

0243.235.3399 - 0243.235.3366

CN HÀ NỘI 2

0968.224.986

Select Page
BẬC ĐẠI HỌC – TỔNG HỢP HỌC BỔNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH – CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BANG OREGON NƯỚC MỸ

BẬC ĐẠI HỌC – TỔNG HỢP HỌC BỔNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH – CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BANG OREGON NƯỚC MỸ

*) PACIFIC UNIVERSITY Tổ chức cấp: Pacifc University. Bậc học: Đại học. Ngành học: Tất cả các ngành. Học phí: $41,054 (2016-17). Sinh hoạt phí: – Phòng và chi phí ăn ở: $11,822 (2016-17) – Sách vở, tài liệu: $1,050 – Đi lại: $720 – Chi phí cá...